https://www.nykterbalans.se

Direktlänkar

När man bestämt sig för att bli nykter är det första man ska göra är att bli just nykter, d.v.s. att initialt få bort de substanser som orsakar onykterhet och bli giftfri innan man påbörjar sitt arbete med att få stabil nykterhet.

Här nedan finns direktlänkar till instanser som hjälper dig med ditt önskemål att få ett nyktert och bra liv.

Klicka på adressen till den hemsida du vill titta närmare på.

Beroendecentrum

Hemsida: www.beroendecentrun.se

Centralorganisation för upplysning om alkohol och narkotika

Östgötagatan 90
116 64 Stockholm
Hemsida: www.can.se


Alkoholprofilen

Syftet är att erbjuda människor en möjlighet att själva få en bild av sina alkoholvanor och de eventuella risker som finns. 

Gör testet vi erbjuder och fundera över resultatet kan bli ett första steg mot en beteendeförändring. Om man vill kan man även få tips och verktyg att använda på egen hand för att göra en förändring.Tel: 08-410 24 950

Hemsida: www.alkoholprofilen.se 

E-post: info@iq.se

RIKSORGANISATIONEN FÖR ETT DROGFRITT SVERIGE, RDS

Fotögatan 6a
414 74 Göteborg
telefon: 031 – 13 57 07
Hemsida: www.isaynodrugs.org

Droginformation för alla.

Här hittar du fakta om alkohol, andra droger och mycket mer

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, är landets äldsta studieförbund med 120 års erfarenhet av folkbildning. På NBV arbetar vi med frågor som handlar om alkohol och andra droger, folkhälsa och integration. NBV finns över hela landet och vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. 

Hemsida: nbv.se

Sällskapen Länkarnas Riksförbund

Länkarna har Sällskap i hela landet och ett stort utbud skriftligt material m.m.

Blomgatan 28
169 60 Solna
Telefon: 
070-877 65 89
E-post:
lankarnas.riksforbund@gmail.com

Hemsida: www.rikslankarna.se

Narkotikapolitiskt Center bidrar genom analys, debatt och folkbildning till en human, restriktiv narkotikapolitik.

E-post: info@narkotikapolitisktcenter.se

Post- och fakturaadress
Narkotikapolitiskt Center
c/o Tollare Folkhögskola
132 42 Saltjö-Boo

Hemsida: narkotikapolitisktcenter.se

Anonyma Alkoholister

Anonyma Alkoholister är en gemenskap av människor som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att försöka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. 

Hemsida: aa.se  

Vårdguiden

Hemsida: www.1177.se

Nykterhet är en färskvara som kräver underhåll - var alltid uppmärksam på allt som kan äventyra den!

Nykter och balanserad

https://www.nykterbalans.se