https://www.nykterbalans.se

Återfall

Återfall

  • Jag fick ett återfall.
  • Jaha, vem har du fått det av då?

Det är ganska vanligt att den som är beroende av alkohol eller annan typ av drog som under sin strävan att bli nykter "trillar dit" säger att de fått återfall och det är mycket vanligt att de får höra att de inte får återfall utan att de tar återfall. Personligen tror jag inte att man vare sig får eller tar ett återfall – jag har svårt att tro att en person som verkligen vill bli nykter och fortsättningsvis hålla sig nykter har någon önskan att återfalla i sitt beroende, nej jag anser att denne drabbas av återfall. Ett återfall sker till 85–90% under läkningsprocessens första 12 månader men kan i princip inträffa när som helst, även efter många års nykterhet kan ett återfall inträffa så det gäller att man som nykter missbrukare är ytterst vaksam och uppmärksam - vissa händelser i livet ökar risken för återfall, t.ex. alla typer av tragiska händelser såsom ekonomiska bekymmer, skilsmässa etc. Plötsliga tankar på att ta en öl eller ett glas vin eller någon annan typ av drog som man är övertygad om att man klarar av genom att bara ta lite grann o.s.v. är också tydliga tecken på risk för återfall. För att förhindra att något sådant leder till återfall ska man omedelbart göra något, vad som helst, så att hjärnan får något helt annat att arbeta med vilket oftast leder till att tanken på drogen försvinner.

Händelser/upplevelser som orsakar återfall kallas "triggers", att man använder detta låneord beror antagligen på att översättningen till svenska är "utlösare" och det låter onekligen lite ekivokt. Jag gillar egentligen inte låneord, men i det här fallet har jag full förståelse. Det finns ungefär lika många "triggers" som det finns husmödrar i Västerås. Nåja, det var väl att ta i men att det är ett stort antal råder det inget tvivel om.

Vid ett återfall kanske den drabbade känner skuld och skam och ser det inträffade som ett misslyckande men det finns ingen anledning att ge upp, det går att komma tillbaka till ett nyktert och bra liv. När man inleder sitt arbete med att bli nykter är självtillit en mycket viktig del av processen. Råkar man ut för ett återfall ska man inte se det som ett misslyckande utan som en icke önskvärd del av sjukdomsbilden, fortsätt tro på dig själv, du klarar av att helt och hållet avstå droger. Tala om för din omgivning att du bestämt dig för att inte dricka alkohol eller använda någon annan drog, du kommer förmodligen att bli högaktad för det, även om de du sagt det till inte uttryckligen säger det. En hög självtillit är i sig självt en beskyddande faktor när det gäller eventuella framtida återfall. De som är dina verkliga vänner accepterar ditt beslut att helt avstå alkohol eller annan typ av drog och kommer i fortsättningen att agera i enlighet med det.

Det är onekligen enklare att uppnå nykterhet och undvika återfall om man är omgiven av andra nyktra personer, som t.ex. i ett Länksällskap. Länksällskapens medlemmar är nyktra missbrukare, deras erfarenhet av missbruk och tillnyktring är till stor hjälp för din egen tillnyktringsprocess. Här får du hjälp och stöd av människor som vet vad de pratar om. Länksällskap finns i hela landet – du hittar dem på hemsida www.rikslankarna.se.

Återfall beror inte på egen vilja, dålig moral eller liknande utan sker helt ofrivilligt, det finns naturligtvis undantag men i de flesta fall inträffar de utan att personen medvetet börjat använda någon drog igen. Denne någon behöver onekligen stöd och hjälp av alla i sin omgivning för att återgå till nyktert liv. För att undvika återfall ska man vara mycket uppmärksam på signaler som kan utgöra "triggers" och därigenom förhindra att de leder till återfall.

Återfall är en högrisk-situation som olika individer hanterar på olika sätt men i de flesta fall hjälper det att regelbundet umgås med nyktra personer, att tillsammans med dem uppleva en positiv och drogfri fritid.

Jag är nykter alkoholist och har (tyvärr) bittra erfarenheter av just den drogen men det är viktigt att poängtera att detta generellt gäller alla former av kemiskt missbruk.

Tro på dig själv men var inte rädd för att be om hjälp!

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se