https://www.nykterbalans.se

Börja sluta

Enkel start på ett bra liv

För att påbörja arbetet med att bli nykter och bibehålla sin nykterhet är det mycket viktigt att man först skapar en stabil grund - först och främst måste man bestämma sig helt och hållet, d.v.s. att man inser att man aldrig mer kommer att kunna dricka alkohol, inte heller minska alkoholkonsumtionen så att man kan dricka i s.k. normal utsträckning för har man en gång varit beroende är det högst troligt att man blir det igen. Total återhållsamhet är det enda säkra sättet att få ett bra liv. 


 Skapa nya vanor

  • Få ordning på din dygnsrytm: Gå och lägg dig vid en viss tid varje kväll även om du inte känner dig trött, t.ex. kl.23. Använd inte sömnmedel eller något annat konstgjort medel för att underlätta insomningen, efter bara några dygn eller någon vecka har det blivit rutin att somna vid en viss tid.
  • Gör även uppvaknandet till rutin – gå alltid upp t.ex. kl.08.00 varje dag även om du känner dig trött och vill ligga kvar, efter kort tid har detta blivit en helt naturlig del av din vardag.
  • För att underlätta för dig att skapa dessa rutiner kan du använda en väckarklocka som hjälpmedel både vid insomning och uppvaknande. Efter ganska kort tid behöver du förmodligen inte längre väckar-klockan (åtminstone inte för insomningen).

 Ta bort vissa vanor

  • När du får tankar om alkohol – t.ex. när du öppnar kylskåpsdörren och sträcker dig efter en öl ska du genast avbryta och göra något helt annat, vad som helst, huvudsaken är att man avbryter den reflexmässiga handlingen, för efter bara några sekunder har tankarna på alkohol oftast försvunnit.
  • Undvik alla miljöer och situationer där alkohol förekommer.
https://www.nykterbalans.se