https://www.nykterbalans.se

Baksidan

Nej, rubriken antyder visserligen det men det här handlar inte om konditorivaror.

När man läser om alkoholens skadeverkningar och om man själv ligger i riskzonen att bli alkoholist så verkar det inte vara någon större fara, men skalar man ner alla procentsatser som redovisas, tyvärr har jag inte hittat konkreta uppgifter men uppskattningsvis är det ungefär 2 av 10 personer som ligger i riskzonen att bli alkoholiserade – antagligen fler men knappast färre. Kanske man själv och någon eller några i sin umgängeskrets m.a.o. Att bli alkoholiserad är illa nog men det man oftast inte tänker på är att man inte bara skadar sig själv, även familj och omgivning lider av konsekvenserna av det skadliga drickandet. Dessutom är alkohol ofta orsaken till olika former av våld, kriminalitet psykisk ohälsa och sjukdomar som cancer, Hiv, tuberkulos och stroke m.fl.

Utöver psykisk och fysisk ohälsa kan alkoholkonsumtion göra att man förlorar kontrollen och omdömet (jag förstår inte hur man kan förlora något man aldrig haft – man har väl egentligen aldrig kontroll över alkoholen även om man tror det) och därmed leda till att man inte kan kontrollera sitt alkoholintag och att man gör saker som man i nyktert tillstånd inte ens skulle kunna tänka sig att göra. Dricker man ofta är risken mycket stor att bli beroende.

Listan över alkoholens negativa konsekvenser kan göras oerhört lång och är fylld av allt det elände alkoholkonsumtion orsakar.

Eftersom jag tagit del av många utredningar om alkohol så ska jag bespara er omaket att läsa all statistik, tabeller, diagram, kurvor, kemiska beteckningar, medicinska uttalanden och procentsatser genom att konstatera att alkohol är en mycket farligare drog än man tror.

Nej, det här är ingen rabiat beskrivning för att få människor att avstå alkohol, det är enbart baserat på vetenskapliga och medicinska fakta och till för att få människor att inse hur farlig alkohol egentligen är.

Finns det då ingenting som är bra med alkohol? – Jovisst, man kan ju låta bli den och det är ju bra!

Peter von Rothstein

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se