https://www.nykterbalans.se

Dubbla budskap

Dubbla budskap

Dubbla budskap och förskönande budskap

Som barn blir man ofta tillsagd att inte gå mot "röd gubbe", när barnet frågar varför får de oftast svaret att det är farligt, man kan bli påkörd och hamna på sjukhus eller i värsta fall dö.

Vuxna går ju mot "röd gubbe".

I barnens värld betyder det förmodligen att det bara är farligt att gå mot "röd gubbe" när man är barn men ofarligt om man är vuxen.

Som barn får man inte dricka sprit, men när man fyllt 18 år får man köpa alkohol.

I barnens värld tolkas det förmodligen så att alkohol är farligt när man är barn men ofarligt när man är vuxen. Inget tal om att man även som vuxen kan bli sjuk och i värsta fall dö.

Det man lär sig och upplever som barn bär man oftast med sig livet ut.

När vuxna har fest eller samlas för någon högtid serveras det ofta öl, vin och sprit och alla verkar ha trevligt och roligt. Det barnet ser är således bara den fina utsidan - det positiva, inte den mörka, negativa baksidan vilket innebär att barn upplever det som att om man dricker alkohol så blir det roligt och är en naturlig del av vuxenvärlden.

Vad kan man göra åt saken? Hur bör man agera?

Tja, sunt förnuft löser det mesta så varför inte börja med att låta bli att gå mot "röd gubbe".

Peter von Rothstein

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se