https://www.nykterbalans.se

Livet blir vad du gör det till

Livet blir vad du gör det till

Vissa hävdar att det inte stämmer – livet är ju ett lotteri och lotterier styr man inte över. Visst, lotterier styr man inte över men livet är inget lotteri, du kan visserligen inte styra över det helt och hållet men du kan onekligen påverka det.

Allt du gör påverkar ditt liv, vissa saker gör du helt omedvetet och andra i enlighet med du själv bestämt. Helt medvetet vaccinerar man sig för att inte bli sjuk, men vissa sjukdomar går inte att vaccinera sig mot så för att inte drabbas så undviker man allt som kan tänkas utgöra en fara att bli smittad. Alkoholism är en av de sjukdomar som det inte finns något vaccin för så man bör helt enkelt undvika att utsätta sig för risken att bli sjuk. Vem som helst som förtär alkohol löper risk att bli sjuk, vissa löper större risk än andra men alla kan drabbas. Alkoholism är en mycket lömsk sjukdom som smyger sig på, oftast märker man inte att man drabbats av den så för att undgå den bör man undvika att förtära alkohol. Alkoholkonsumtion påverkar mer eller mindre hela kroppen så det är vanligt att man får följdsjukdomar, enligt världshälsoorganisationen, WHO, finns det fler än 60 sjukdomar relaterade till alkoholkonsumtion. Risken att drabbas av icke smittsamma sjukdomar såsom blodtrycks -, lever-, beroendesyndrom- och cancersjukdomar är vanligt och man bör tänka på att även måttlighetsdrickare drabbas, oavsett mängd och hur ofta man dricker har i stort sett ingen betydelse, all konsumtion av alkohol utgör en risk.

Bortsett från hälsan, (nej man ska ju inte bortse från den egna hälsanförutom är ett mer korrekt uttryck), förutom hälsoaspekten har alkoholförtäring stor negativ inverkan på det sociala livet – problem med umgänge, arbete, familj, ekonomi o.s.v. Dessutom ökar även risken för olyckor – bl.a. fallskador, trafikskador och transportolyckor. Det är också vanligt att alkoholförtäring ger sömnproblem, nervösa besvär, hjärtmuskelsjukdom eller hjärtsvikt, försvagar hjärt- och blodtrycksmediciners effekt m.m.

Jaha, som vanligt en hel skrälldus med negativa saker som alkoholkonsumtion orsakar, men ingenting om det positiva med att låta bli alkohol tänker du, men:

Det mesta blir bättre om man avhåller sig helt från alkohol – bättre relation till familj och umgänge, bättre ekonomi, enklare att hantera problem, bättre hälsa, ja listan blir lång för i princip allt blir bättre när man avstår alkohol.

Du som redan är alkoholskadad eller vet att du ligger i riskzonen ska veta att det aldrigär försent att sluta dricka, om du känner att du behöver stöd eller hjälp hittar du den hos beroendecentrum i din hemort, din läkare eller en självhjälpsorganisation som t.ex. Länkarna som du hittar på hemsida www.rikslankarna.se.

Livet blir vad du gör det till – var rädd om dig själv och din omgivning och välj ett nyktert och bra liv!

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se