https://www.nykterbalans.se

Underbart är kort

Underbart är kort

1955 skrev Povel Ramel musikstycket "Underbart är kort", texten handlar om kärleken till det fina i livet. Jag tolkar den som att man ska vara rädd om det – det fina i livet.

Det första mötet med alkohol slutar i bästa fall med illamående och kräkningar, vilket är en så pass obehaglig upplevelse att man beslutar sig för att aldrig prova det igen. I värsta fall får man en lyckokänsla, något positivt – men det är stor risk att den underbara upplevelsen kort.

 • Aaah, där satt den, perfekt!
 • Visst, det verkar ju bra men jag har hört att alkohol är farligt, att man kan bli beroende av den.
 • Det är lugnt jag dricker socialt, så det är ingen fara.

Skälen till att dricka alkohol är många, som t.ex. att när det är fest så dricker de flesta och verkar bli uppsluppna och ha roligt etc. så det verkar vara bra. Själv reste jag väldigt mycket i mitt arbete så jag använde alkohol för att kunna sova i främmande miljöer, till att börja med var det inga större mängder men efter hand var jag tvungen att dricka mer för att uppnå önskad effekt. Det resulterade i att jag blev beroende.

Det finns ungefär 330 000 alkoholberoende i Sverige, många av dem, förmodligen de flesta, trodde också att de inte var någon fara med sitt alkoholintag eftersom de tyckte att de drack socialt. De drack ju på samma sätt som de andra i sin omgivning och de verkade inte ta någon skada.

 • Visst, det kanske inte syns utanpå men bakom fasaden kan det faktiskt vara så att flera av dem har problem.

Slår man samman alla stunder av underbart lyckorus så blir de väldigt korta jämfört med de negativa konsekvenser alkoholkonsumtion ger – bakfylla – lyckorusets omedelbara baksida, visserligen övergående men absolut ingenting man vill uppleva, ångest, dålig ekonomi, förstörda relationer, dålig hälsa etc. Underbart är kort.

En av stroferna i sångtexten lyder:

"Följer du ödets väg genom dunkla gränder?
Når dig solen en glimt i sänder?
Ty, underbart är kort
Alldeles för kort"

När man dricker alkohol kan man få en glimt av lycka som därefter blir en dunkel gränd som är fylld av bekymmer. Ett onödigt risktagande! Välj bort den kortvariga lycka du får på konstlad väg genom att dricka alkohol och välj i stället ett bra och nyktert liv utan de negativa konsekvenser som alkohol ger.

1982 skrev Tomas Ledin låten: "Sommaren är kort", den handlar om en fin tid och att man ska ta tillvara de fina dagarna. En del av texten lyder:

"Sommaren är kort, det mesta regnar bort".

När man dricker alkohol blir det on kort stund av solsken som utmynnar i ett ihållande mörker, lyckoruset som alkohol ger regnar också bort. Vädrets makter kan man inte kontrollera men hur man lever sitt liv kan man påverka.

 • Men att prova kan väl inte vara farligt?
 • Att prova alkohol är rena lotteriet – ett lotteri som bara innehåller nitlotter. Låter man bli att prova får man en vinstlott helt gratis.
 • Oj, det låter som en dröm!
 • Det är ingen dröm, det är verklighet. Tänk dig själv, en gratis vinstlott! Dessutom är det ingen vanlig vinst, det är en vinst du får glädje av hela livet!

Även om man vet om farorna med att dricka alkohol så kanske man gör det ändå – för varje gång man dricker ökar toleransnivån vilket innebär att man dricker mer och mer för att uppnå den effekt man är ute efter men om man aldrig provar alkohol så slipper man alla negativa konsekvenser som alkoholen ger. Ja, de tål att upprepas:

 • Dålig ekonomi
 • Förstörda relationer
 • Dålig hälsa

Vi är alla olika så listan blir sannolikt avsevärt längre och kommer att se olika ut beroende på vem man är så man kan aldrig veta vilken typ av negativa konsekvenser alkohol kan orsaka.

Om man provar alkohol finns risken att bli beroende och allt negativt det innebär – eliminera den risken genom att säga nej till alkohol!

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

https://www.nykterbalans.se