https://www.nykterbalans.se

Rullgardinen

Rullgardinen

En neddragen rullgardin innebär att det blir mörkt. Om den inte går att dra upp igen så beror det oftast på ett mekaniskt fel. Att dricka alkohol eller använda någon annan typ av drog kanske känns ljust och behagligt men när det övergår till att bli ett behov har man blivit beroende av det – det ljusa behaget bir ett mörker. Den inre rullgardinen har dragits ner, men till skillnad från en vanlig rullgardin har inte den inre ett mekaniskt fel, den har bara hakat upp sig så det går att fixa till så att den går att dra upp den igen - så att det blir ljust och behagligt.

En vanlig rullgardin som går sönder och stannat i nerdraget läge innebär att det som varit ljust blivit mörkt, en beroendes inre rullgardin beter sig ungefär likadant, men den går inte helt sönder på en gång, till att börja med kanske den bara krånglar lite ibland så det tycker man inte är något större problem, efter en tid börjar den krångla oftare och stannar till slut i nerdraget läge. Det som tidigare varit så bra har nu blivit ett problem. Rullgardinen i sovrummet kunde du inte laga själv så du tog hjälp utifrån för att få den att fungera igen – samma sak gäller den inre rullgardinen, för att laga den inre rullgardinen är det vettigt att be om hjälp med det – den hjälpen hittar man hos sin läkare, socialkontoret, beroendecentrum i din kommun eller 11177 Vårdguiden.

För att göra reparationen enklare kan man gå med i en nykterhetsförening som t.ex. Länkarna som har Sällskap i hela landet - de hittar du på Länkarnas Riksförbunds hemsida: www.rikslankarna.se. Hos ett Länksällskap får du stöd och hjälp av personer som själva varit i samma situation som du, m.a.o. människor som har egna erfarenheter av missbruk och därmed vet hur verkligheten ser ut för en missbrukare.

När Länkrörelsen bildades 1945 var alkohol den dominerande drogen, numera är andra droger också vanliga men Länkarnas 7-punktsprogram är ett väl fungerande verktyg oavsett vilken typ av kemisk drog det gäller. Det skapades 1948 av Boråslänkarna och kom att utgöra deras idéprogram, några år senare används det av alla Länksällskap som tillhör Länkarnas Riksförbund som program för att uppnå varaktig nykterhet. Att använda sig av de 7 punkterna underlättar att uppnå en stabil nykterhet.

Vill man veta mer om hur Länkrörelsen kom till och dess utveckling fram till våra dagar besöker man Riksförbundets hemsida www.rikslankarna.se/historik.

Alla Länkar är nyktra alkoholister förutom våra stödmedlemmar som är med i vår organisation för att de anser att Länkarna är mycket viktig del av beroendevården.

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se