https://www.nykterbalans.se

Kan man dränka en fisk?

Kan man dränka en fisk?

  • Kan man dränka en fisk?
  • Nej, det kan man inte, fiskar kan ju simma.

Det går inte heller att dränka sina sorger, de kan ju också simma. "Jag försökte dränka mina sorger men de jävlarna kunde simma" – uttrycket myntades av den mexikanska konstnärinnan Frida Kahlo (1907 – 1954), uttrycket har citerats många gånger i olika sammanhang och har tyvärr visat sig vara helt sant.

Om man upplever någon form av problem och dricker alkohol så känns det som att problemet är ur världen, men egentligen har man bara dövat känslan, för själva problemet är kvar – när alkoholen lämnar kroppen visar sig problemet igen. Vi människor är funtade så att vi gärna väljer den till synes enklaste vägen att få samma befriande upplevelse igen och då dricker man återigen alkohol, när denna befrielsemetod upprepas har man hamnat i en ond cirkel som leder till att man blir beroende av alkohol och då har man fått ytterligare ett problem, som faktiskt är större än det man ville bli av med.

Alla problem kan man visserligen inte lösa men alla problem kan hanteras. Är man alkoholpåverkad förtränger man problem, är man nykter kan man hantera problem.

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

https://www.nykterbalans.se