https://www.nykterbalans.se

Hopplöst

Hopplöst?

Det finns människor som betraktar en annan människa som ett hopplöst fall, det finns människor som betraktar sig själva som ett hopplöst fall. Men egentligen finns det inga hopplösa fall, OK, en benlös groda är förmodligen hopplös.

Även om en person som missbrukat t.ex. alkohol eller någon annan drog under många år kan han eller hon ändra sitt beteendemönster, bli nykter och bibehålla sin nykterhet, det finns visserligen ett uttryck som säger att man inte kan lära gamla hundar sitta – men det är helt fel, det framgår tydligt i TV-programmet "Mannen som talar med hundar" där man genom att förstå hundens natur och behov förändrar dess beteende, - hundar som av andra bedöms som hopplösa fall men som inte är det – det finns inga hopplösa fall, vare sig bland djur eller människor (om man bortser från den där grodan alltså).

Om t.ex. alkoholmissbrukare som bestämt sig för att bli nyktra råkar ut för ett återfall efter en period av nykterhet tycker de i flesta fall att han eller hon har misslyckats och att det känns hopplöst att försöka bli nykter, men det spelar ingen roll hur länge man varit nykter för ett återfall kan ske när som helst. Återfall beror inte på dålig karaktär eller moral. Alkoholism är en sjukdom och förkylning är också en sjukdom, om en person blir förkyld och sedan frisknar till men blir förkyld igen - är det ett misslyckande? (Jag har förmodligen nämnt den jämförelsen tidigare men den tål att upprepas).

Det är ganska vanligt med återfall bland missbrukare som går in för att bibehålla sin, ibland nyvunna, ibland långvariga nykterhet. Ofta ser denne någon återfallet som ett misslyckande och att det verkar hopplöst att hålla sig nykter. När mamma bakade sockerkaka för första gången föll den ihop och blev torr och tråkig – gav hon upp för det? Nej hon bakade en ny och den blev avsevärt bättre, inte perfekt men ganska bra så hon såg det som ett kliv framåt i sina försök att åstadkomma en fin sockerkaka. Bakning och önskan om att hålla sig nykter har en sak gemensamt – det är inte säkert att det blir bra på en gång.

Ett återfall är absolut inte ett misslyckande!

Det är ett olycksfall i arbetet med att bli nykter!

Att fundera på varför eller huruvida det är ett misslyckande är rent slöseri, använd istället den energin till att du kommer att lyckas med att hålla dig nykter. En världsmästare i tennis har med största sannolikhet missat några bollar, men ger inte upp för det utan fortsätter träna för att nå sitt mål. Se återfallet som ett avbrott på din resa och låt det inte hindra dig att nå ditt slutmål.

En god vän till mig "trillade dit" efter att han varit nykter i 27 år, medlemmarna i det Länksällskap han tillhör hjälpte honom att hantera händelsen så att han kom tillbaka till ett nyktert och bra liv och har nu varit nykter i ytterligare 7 år.

När jag själv bestämt mig för att bli nykter blev det inte bara ett, utan flera återfall men jag nådde mitt mål och har nu varit helt nykter i mer än 20 år. Man ska visserligen inte se bakåt i tiden, men jag har gjort det ändå av ren nyfikenhet – försökte luska ut varför dessa återfall uppkom. Jag hittade ingen direkt orsak men förmodligen berodde det på att jag hade tagit ut segern i förskott (alkohol var min drog) och trodde att jag kunde dricka i "normal" utsträckning, men var efter en kort tid tillbaka i samma konsumtion som tidigare – jag hade inte insett att jag var alkoholsjuk och därmed inte kunde hantera mitt drickande. När jag förstod att mitt enda alternativ var att helt och hållet avstå alkohol och därmed förändra min livsstil så gjorde jag det. I samband med detta fick jag ett gott råd av en medlem i Länkarna som i stort sett hade upplevt samma saker som jag beträffande alkohol: "Oavsett om du känner dig säker på att du kan hålla dig nykter ska du ändå vara mycket uppmärksam på tecken som kan leda till återfall". Jag fäste ingen större vikt vi det då, men tankarna på att ta ett glas dök upp och jag insåg att det han hade sagt om uppmärksamhet onekligen var viktigt.

Själv har jag inte "trillat dit" under alla dessa år som jag hållit mig nykter även om det varit nära några gånger och att jag lyckats undvika faran beror nog mest på att jag är uppmärksam.

Tänk på att ingen är ett hopplöst fall, alla kan uppnå sin önskan att bibehålla sin nykterhet!

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se