https://www.nykterbalans.se

Är dagisbarn presumtiva fyllon?

Är dagisbarn presumtiva fyllon?

Nej, naturligtvis inte alla, men några av dem. När jag promenerade genom parken en förmiddag mötte jag 2 dagisfröknar med ett 10-tal 4–5 åringar i släptåg. Nåja, inte i släptåg, ungarna sprang ju före dem. Det var svårt att föreställa sig att några av dessa barn som strålade av lycka, energi och livsglädje kanske skulle bli alkohol eller narkotikaberoende.

Inte bara svårt att föreställa sig, jag ville inte tro det. Det finns ungefär drygt 300 000 alkoholberoende och ca. 55 000 narkotikaberoende personer i Sverige, dessa har sökt vård, fått vård eller är registrerade på annat sätt. Utöver dessa finns ett stort mörkertal så förmodligen är de egentliga siffrorna 1 halv miljon alkoholberoende och 70 000 narkotikaberoende. Alla dessa har också varit små lyckliga barn. Således kan man konstatera att sjukdomen alkoholism ligger latent hos vissa och kan uppstå när som helst under livet. Det säkraste sättet att kontrollera om man själv ligger i riskzonen är att inte kontrollera om man själv ligger i riskzonen utan istället helt låta bli att inta alkohol.

Den bistra verkligheten visar tyvärr att vem som helst kan bli beroende, men om man helt och hållet avstår från alkohol elimineras risken att bli alkoholsjuk och att man därmed, precis som barn, kan stråla av lycka, energi och livsglädje hela livet. En del anser att ödet bestämmer det mesta, jag tror också i viss utsträckning på ödet men ibland det kan vara bra att ge ödet en knuff i ryggen.

Peter von Rothstein

Om det här är något för tidningen vill jag föreslå att det i anslutning till artikeln sätts in en lämplig ruta där det framgår att Rikslänkarna gärna ställer upp med information till skolor etc.

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se