https://www.nykterbalans.se

Fysiskt eller psykiskt

Fysiskt eller psykiskt?

För den som vill bli nykter är det egentligen ganska ointressant att veta om beroendet är fysiskt eller psykiskt betingat för man blir ju inte nykter för det. Det är ungefär samma sak som få veta i vilken temperatur steken är tillagad – man blir ju inte mättare av att veta det. Om man blir förkyld så är det ganska ointressant att känna till hur och varför, man vill ju bara bli av med eländet och må bra. Att ha kunskap om den drog man använder är en viktig del av att sitt arbete med att bli nykter men absolut inte det första man ska tänka på.

Beroende av alkohol eller någon ann typ av drog innebär förändringar i beteende och tankar. Man får ett tvångsmässigt behov att inta drogen för att uppnå de positiva effekter som man tycker att drogen ger eller för att undvika de negativa effekter som uppstår då man inte tar drogen. Alla de negativa effekter som användande av alkohol eller annan typ av kemisk drog ger vill man naturligtvis inte ha och då är det stabil nykterhet som gäller.

Att bli nykter är egentligen ganska enkelt – när man bestämt sig, d.v.s. att man bestämt sig för att för all framtid avhålla sig från t.ex. alkohol för att göra något åt sitt beroende. Att tro att man kan "normalisera" sitt drickande genom att bara dricka ibland vid vissa tillfällen är ungefär lika svårt som att bara bli lite gravid. Alla försök att bara använda alkohol eller annan drog bara ibland brukar oftast misslyckas och resultera i fortsatt beroende/missbruk.

När man påbörjar arbetet med att förverkliga sin önskan om en bra och meningsfull tillvaro är det viktigt att göra det i rätt ordning: Börja med att få bort giftet ur kroppen - Kontakta Vårdguiden 1177, Beroendecentrum i din kommun eller din läkare för att få hjälp med avgiftning under kontrollerade former – det är en bra början till ett meningsfullt liv. Att försöka bli nykter på egen hand är absolut ingen bra idé – det brukar oftast misslyckas och kan t.o.m. innebära livsfara! Professionell avgiftning är onekligen det bästa alternativet vilket innebär ett medicinskt övervakat avvänjande av något beroendeframkallande medel, alkohol t.ex. tar ca 2 - 3 dygn för att de omedelbara abstinenssymtomen ska gå över, därefter kan en mer långvarig abstinensfas inträda som pågår under olika lång tid beroende på vilken drog det gäller. Gäller det alkohol så pågår den andra abstinensen i de flesta fall 3 – 6 månader (flera inre organ har tagit skada, vissa av dem återgår till att fungera som de ska vilket tar olika lång tid, levern t.ex. återhämtar sig efter 3 – 6 månader, gäller det någon annan typ av drog kan det ta ännu längre tid).

Professionell avgiftning ger dig hjälp med själva avgiftningen och att mildra den obehagliga abstinens som uppstår när man inte tar alkohol eller annan drog. Efter behandlingen uppstår oftast en 2:a abstinensfas som kan pågå under längre eller kortare tid beroende på person. Den 2:a fasen innebär oftast att man har ett underliggande sug efter drogen så det gäller egentligen bara att vara uppmärksam – så om tanken på alkohol eller någon annan typ av drog dyker upp kan man avleda den tanken genom att göra något annat som t.ex. diska, städa, spela läpp eller i princip vadsomhelst, efter bara några minuter är suget oftast puts väck.

För att hantera ditt beslut att bli nykter för att fortsättningsvis bibehålla nykterheten och det meningsfulla liv det innebär kan du gå med i en nykterhetsförening som t.ex. Länkarna som har Sällskap i hela landet - de hittar du på Länkarnas Riksförbunds hemsida: www.rikslankarna.se. Hos ett Länksällskap får du stöd och hjälp av personer som själva varit i samma situation som du, m.a.o. människor som har egna erfarenheter av missbruk och därmed vet hur verkligheten ser ut för en missbrukare.

När man står i begrepp at bli nykter är det viktigt att fokusera på att bli just nykter men att man någonstans i bakhuvudet också tänker på att alla droger, oavsett om det gäller alkohol eller någon annan typ av kemisk drog förstör både ditt eget och andras liv. Koncentrera dig således på att utnyttja de möjligheter som står till buds för att bli nykter, både för ditt eget välbefinnande och din omgivnings dito. Tiden efter avgiftning är mycket viktig att hantera på sådant sätt att det resulterar i ett varaktigt drogfritt liv så för att bibehålla sin nykterhet är det en mycket god idé att umgås med andra nyktra personer som t.ex. hos ett Länksällskap. Som medlem i ett Länksällskap använder man Länkarnas 7-punktsprogram för att uppnå nykterhet, därefter lever man efter dem för att förbli nykter och få ett bra liv. 7-punkts-programmet har hjälpt tusentals missbrukare sedan det kom att utgöra Boråslänkarnas idéprogram 1948, vilket några år senare kom att bli normgivande för alla Sällskap.

Budskapet i varje punkt är grundstomme för ett fortsatt nyktert liv. När man läser

7-punktsprogrammet får man förmodligen uppfattningen att det bara gäller alkohol och det är inte så konstigt - Länkarnas 7-punkter skapades i slutet på 40-talet och på den tiden var alkohol den dominerande drogen. I dagens läge pratas det mest om nätdroger, dopingpreparat m.m. så alkohol har kommit lite i skymundan, men programmet är ett bra hjälpmedel att bli nykter och fungerar för alla typer av kemiska droger.

Om du av ren nyfikenhet vill veta vad fysiskt respektive psykisk beroende är kan man i korthet beskriva det så här:

  • Psykiskt beroende innebär att man uppnår en känsla av välbefinnande eller tillfredsställelse vid intag av drogen, och att man får ett behov av att inta drogen kontinuerligt eller i perioder för att uppnå dessa effekter.

  • Fysiskt beroende beror på att kroppen har anpassat sig till drogen så att det uppstår fysiska symtom när den inte längre finns i kroppen, det vill säga abstinens. Abstinenssymtom kan till exempel vara illamående, skakningar, diarré, huvudvärk, feber och nedsatt allmäntillstånd.

Peter von Rothstein

SolnalänkarnaSkriv din text här ...

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se