https://www.nykterbalans.se

Utom i ett avseende

Utom i ett avseende

Man brukar säga att alkoholister, eller någon annan form av drogmissbrukare är de största egoister som finns och det stämmer mycket väl utom i ett avseende – den egna hälsan.

När det talas eller skrivs om missbrukare används oftast "han-form" vilket skulle kunna få en att tro att en alkoholist i de flesta fall är en man, men det stämmer inte alls – tittar man på statistik framgår det visserligen att det är fler män än kvinnor som är alkoholiserade men att det ser ut så beror nog bl.a. på att kvinnor oftast dricker i hemmiljö, är mindre benägna att söka vård för sitt missbruk, har större skamkänslor för sin alkoholkonsumtion än män o.s.v. och därför inte syns i statistiken. Enligt en doktorsavhandling som presenterades för några år sedan är detta en myt, i avhandlingen framgår det dessutom att kvinnlig alkoholism under de senaste 20 åren ökat viket framgår bl.a. av att vid Ewa-kliniken (missbruksmottagning vid Karolinska sjukhuset för kvinnor med alkoholmissbruk) har man noterat att antalet kvinnliga missbrukare ökat – personligen tror jag inte att ökningen i sin helhet beror på att det är fler kvinnor än tidigare som drabbas av sjukdomen alkoholism utan att fler kvinnor söker vård vilket är bra och tyder på att de skamkänslor och annat som legat till hinder för kvinnor att söka hjälp har börjat suddas ut. Okej, det var ju inte det här jag tänkte skriva om så tillbaka in på spåret igen:

Alla bör vara rädda om sin hälsa - en högst ordinär person som månar om sin egen hälsa, äter sunt, kanske går på gym eller gör annat som gynnar det egna välbefinnandet blir knappast betraktad som egoist så varför skulle en missbrukare bli det när denne tänker på sin hälsa?

Oavsett om man är man eller kvinna med missbruksproblem är suget efter "sin" drog av någon orsak och helt omedvetet så starkt att man prioriterar tillgång till den och förtränger sitt behov av god hälsa.

Som missbrukare är man egoistisk vad beträffar att tillfredsställa sitt drogbehov men inser inte att man därigenom inte bara skadar sig själv utan även mycket annat runt sin person – arbete, familj, vänner o.sv. När man beslutat sig för att bli nykter är en av de grundläggande åtgärderna att inte vara egoistisk, definition på egoism är bl.a. självegennytta, själviskhet, men att värna om sin egen hälsa är inte egoistiskt eftersom det innebär att både man själv och andra kommer att må bättre.

Fokusera på att prioritera din egen hälsa, när du lyckats med att bli nykter och minskat suget efter någon drog (jag säger "minska" för jag tror att det alltid kommer att finnas kvar i viss utsträckning) så gäller det att hantera suget och det är inte helt lätt, ett bra sätt som jag vet fungerar är att helt avstå från alkohol – efter en tid avtar suget helt och hållet men det kommer tyvärr att vara kvar utan du märker det så bäst är att för all framtid avstå från alkohol. Du kommer att uppleva att ditt nyktra liv ger dig en hel del fördelar, ja inte bara dig själv förresten, hela din omgivning har, även om du inte vill tro det, blivit negativt påverkade av ditt drickande – dessa kommer också att må bättre när du valt att helt leva ett helt nyktert liv och avstå från alkohol helt och hållet.

Avgiftning innebär ett medicinskt övervakat avvänjande av något beroendeframkallande medel, vanligen alkohol och tar ca 2 - 3 dygn för att de omedelbara abstinenssymtomen ska gå över, därefter kan en mer långvarig abstinensfas inträda som pågår under olika lång tid beroende på vilken drog det gäller. Gäller det alkohol så pågår den i de flesta fall 3 – 6 månader (flera inre organ har tagit skada, vissa av dem återgår till att fungera som de ska vilket tar olika lång tid, levern t.ex. återhämtar sig efter 3 – 6 månader. Gäller det någon annan typ av drog kan det oftast ta ännu längre tid. Den 2:a abstinensfasen kan naturligtvis pågå under längre eller kortare tid beroende på person. "Usch, ytterligare en jobbig tid" tänker du förmodligen, men jag kan trösta dig med att den 2:a fasen oftast innebär att man har ett underliggande sug efter drogen så det gäller egentligen bara att vara uppmärksam – så om tanken på alkohol eller någon annan typ av drog dyker upp kan du avleda den tanken genom att göra något annat som t.ex. diska, städa, spela läpp eller i princip vadsomhelst, efter bara några minuter är de tankarna oftast puts väck .

För att hantera ditt beslut att bli nykter på ett vettigt sätt kan du gå med i en nykterhetsförening som t.ex. Länkarna som har Sällskap i hela landet - de hittar du på Länkarnas Riksförbunds hemsida: www.rikslankarna.se. Hos ett Länksällskap får du stöd och hjälp av personer som själva varit i samma situation som du, m.a.o. människor som har egna erfarenheter av missbruk och därmed vet hur verkligheten ser ut för en missbrukare.

Du är alltid välkommen till ett Länksällskap men du skall vara nykter – för avgiftning kontaktar du din läkare eller beroendecentrum i din kommun.

Tiden efter avgiftning är mycket viktig att hantera på sådant sätt att det resulterar i ett varaktigt drogfritt liv så för att bibehålla din nykterhet är det en mycket god idé att umgås med andra nyktra personer som t.ex. hos ett Länksällskap.

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se