https://www.nykterbalans.se

Det finns inga måsten

Det finns inga måsten

(i alla fall nästan)

Ända sedan jag blev vuxen har jag ansett att det inte finns några måsten. Man anses bli vuxen i och med att man fyller 18 år men själv blev jag nog inte vuxen på riktigt förrän i 35-årsåldern tror jag, förmodligen senare men en sån sak vill man ju inte erkänna. Dock erkänner jag att det faktiskt finns måsten – lagstadgade måsten som t.ex. att man måste ha körkort för att framföra vissa motorfordon i trafik, allt annat är regler- t.ex. vissa krav som ställs för att erhålla ekonomisk hjälp, ersättning från Försäkringskassan etc. och nolltolerans – att man ska vara nykter för att få vistas i en viss lokal eller att delta i ett visst sammanhang o.s.v., men det är du själv som bestämmer om du ska eller inte ska, så det är inget måste. I de flesta fall finns det egentligen inga måsten- du måste inte äta, men du bör äta om du vill leva men det är du själv som bestämmer om du vill må bra och överleva, du måste inte sova, men du bör sova o.s.v. Du måste inte läsa vidare, men gör gärna det.

När man av skilda skäl kommit fram till att man dricker för mycket, eller börjat använda någon annan drog i för stor utsträckning vilket medfört en mängd problem och bekymmer och därför bestämt sig för att bli nykter får man ofta höra – "Du måste göra så här", "du måste"," du måste", "du måste", Alla dessa måsten som haglar över en från olika håll gör att man vill ge upp redan innan man ens påbörjat sin resa till ett bra och nyktert liv. Betrakta inte alla dessa s.k. måsten som krav eller pekpinnar utan som något de egentligen är – möjligheter, åtgärder som du kan använda dig av för att uppnå din önskan att bli nykter och att det är du själv som bestämmer om du vill använda dem.

När man går in för att bli nykter är Länkanas 7 punkter ett bra hjälpmedel – de hittar du på Länkarnas Riksförbunds hemsida www.rikslankarna.se eller besök ett Länksällskap i närheten av din vistelseort, de finns över hela Sverige och dem hittar du också på hemsida rikslankarna.se.

Ett annat bra tips till dig som vill bli nykter och bevara nykterheten är att gå med i ett Länksällskap – dess medlemmar är f.d. missbrukare som hjälper dig i ditt arbete att bli nykter och arr bevara din nykterhet, här träffar du nya människor som umgås och har trevligt tillsammans under nyktra förhållanden.

När jag själv beslutat mig för att komma till rätta med mitt missbruk besökte jag ett Länksällskap, jag visste inte så mycket av vad jag skulle möta men en hel del förutfattade meningar hade jag. Mina förutfattade meningar visade sig dock vara fel - jag mötte inga fanatiska nykterhetsivrare, inga pekpinnar och måsten, bara regler som t.ex. nolltolerans och vanliga umgängesregler. De jag träffade där var vanliga människor som haft samma problem som jag hade då. Genom att träffa dem regelbundet och ta del av deras erfarenheter gjorde att det blev mycket enklare för mig att hantera mina egna problem.

Det finns inga måsten – det är du själv som avgör om du ska använda de möjligheter som kallas måsten trots att de egentligen inte är något som man måste göra.

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

När man går in för att bli nykter är Länkanas 7 punkter ett bra hjälpmedel – de hittar du på Länkarnas Riksförbunds hemsida www.rikslankarna.se eller besök ett Länksällskap i närheten av din vistelseort, de finns över hela Sverige och dem hittar du också på hemsidan.

Ett annat bra tips till dig som vill bli nykter och bevara nykterheten är att gå med i ett Länksällskap – dess medlemmar är f.d. missbrukare som hjälper dig i ditt arbete att bli nykter och arr bevara din nykterhet, här träffar du nya människor som umgås och har trevligt tillsammans under nyktra förhållanden.

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se