https://www.nykterbalans.se

Glögg glögg glögg

GLÖGG, GLÖGG, GLÖGG, GLUGG, GLUGG, GLUGG


Snart är det Jul. Ur radion strömmar Julsånger, TV visar filmer och andra inslag med julanknytning, affärerna julskyltar, gator och torg smyckas ut o.s.v. barnens ögon tindrar, de längtar efter att tomten kommer. Allt ytligt ser onekligen väldigt idylliskt ut men bakom den fasaden finns kanske en helt annan bild som tyvärr är verklighet för många barn även om de själva inte märker det. Drygt vart femte barn i Sverige - ca. 430 000 har minst en förälder med alkoholproblem. Ungefär 15% av alla svenska barn påverkas mycket negativt av att de växt upp med föräldrar med alkoholproblem.

  • Visst, det är ju inte alls bra, men alla andra barn då, de kan väl inte påverkas negativt?

Jo, tyvärr, barn är mycket läraktiga och när de växer upp i en miljö där alkohol är ett inslag i t.ex. julfirande får de uppfattningen att alkohol är något som hör till och är helt ofarligt och naturligt. Även barn som växer upp i s.k. normal miljö där ingen av föräldrarna har något uttalat alkoholproblem men som dricker alkohol vid vissa tillfällen även när barn är närvarande löper barnet stor risk att senare i livet utveckla ett alkoholberoende.

Vi tycker att vi gör allt för att skydda våra barn mot allt som är farligt, det är barngrindar, cykelhjälm, barnsäkra skruvlock, simskola, flytväst, inga små leksaker som barnet kan sätta i halsen och ytterligare en mängd åtgärder för att skydda våra barn. Om vi vuxna avstår att inmundiga alkoholhaltiga drycker i barns närhet är vi bra förebilder och gör dem en stor tjänst som kan betraktas som ytterligare ett skydd. Eftersom man inte vet huruvida de ligger i riskzonen för alkoholberoende eller ej bör man alltså helt enkelt avstå dessa drycker vilket gör att barnen uppfattar avhållsamhet som något helt naturligt.

Att festa vid vintersolståndet, således i slutet av December har man gjort ända sedan 300-talet f.Kr., exakt hur man firade vet vi inte så mycket om men antagligen åt man bättre och rikligare än övriga året och det förekom långt innan kristendomen kom till Sverige. Själva Julfirandet i Sverige började på 1100-talet då kristendomen etablerades vilket innebar att Jesu födelse fick en central roll men det var också ett sätt att förgylla årets mörkaste tid genom att ställa till med fest, dock var det först på 1800-talet som julfirandet tog fart. Från början var mat en central roll i julfirandet, framförallt griskött. Under 1700-talet och 1800-talet blandades julfirandet upp med andra festtraditioner vilket innebar att glögg och andra alkoholhaltiga drycker tillkom. På den tiden och långt in på 1900-talet var kunskapen om alkoholens negativa egenskaper mer eller mindre okända och det lilla man kände till ansågs vara av underordnad betydelse. Trots att man numera vet hur farlig alkohol är den fortfarande ett "normalt" inslag i julfirandet. Det traditionella julfirandet har ju ändrats tidigare, från en glädjens högtid som var till för att skapa ljus till den nuvarande varianten med alkohol som förmodligen skapar mörker, så varför inte ändra det igen – gör traditionen alkoholfri!

Ge barnen en julklapp som de har nytta av hela livet – fira Jul utan alkohol.

Barnet vet visserligen inte om att de fått den, men det blir absolut den bästa julklapp de någonsin fått!

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se