https://www.nykterbalans.se

Nu har alkisarna startat fackförening

Nu har alkisarna startat fackförening

När man vill ta reda på hur Länkrörelsen kom till stöter man på problem, skriftligt material hittar man bara i begränsad omfattning så det mesta bygger på hörsägen. En del hörsägen kan man direkt avfärda eftersom skriftligt material motsäger den och därigenom visar att den är helt felaktig. Vid ett tillfälle frågade jag en person som varit med i Länkarna länge och fick en hel del information som verkade trovärdig förutom den när han berättade om en tidningsartikel med rubriken "Nu har alkisarna startat fackförening" för det verkade ju inte trovärdigt alls. Enligt uppgift var den artikeln publicerad i en av våra rikstäckande kvällstidningar antagligen i samband med att Länkrörelsen bildades 1945. Nä, det kan absolut inte vara sant tänkte jag, alkoholism är ju klassad som sjukdom, men det är ju klart – den klassificeringen kom ju långt senare än 1945 så med tanke på dåtidens syn på alkoholism var det inte alls otroligt att en sådan artikel förekommit.

Tyvärr föreligger det så att uppfattningen om att alkoholism är ett tecken på dålig moral fortfarande existerar bland vissa människor trots att medicinsk forskning visar att alkoholism är en sjukdom och klassas av WHO som en sådan.

Att kalla Länkrörelsen för fackförbund kan tyckas märkligt men ändå inte eftersom Länkarna kom till för att hjälpa de människor som olyckligtvis drabbats av alkoholism, hjälpa dem att hantera sin sjukdom för det finns tyvärr inget botemedel idag så det gäller att hålla sig symtomfri. Men att likna Länkrörelsen vid ett fackförbund stämmer ändå inte, ett fackförbund samlar människor av en viss yrkeskategori medan Länkarna samlar människor av alla möjliga kategorier och det enda som dessa olika kategorier har gemensamt är drogberoende. Länkrörelsen förser sina medlemmar med en mängd olika verktyg för att hantera sin sjukdom – bl.a. Länkarnas 7 punkter som utgör grunden för att hålla sig nykter, ger sina medlemmar tillgång till ett stort utbud av skriftligt material om alkohol och andra kemiska droger samt sist men inte minst, gott kamratskap. Att lära känna andra människor med liknande problem som man själv har är av stor betydelse för att upprätthålla sin nykterhet. Att få nya nyktra vänner är inte särskilt svårt, även om Länkarnas medlemmar oftast har olika bakgrund så har de liknande erfarenheter som man själv, pratar samma språk o.s.v. så det är mycket enklare än man tror att få nya vänner. Inom Länkrörelsen ställer man inte fokus enbart på beroendeproblematik eller social samvaro eftersom båda delarna är minst lika viktiga, utbildning och information om beroende samt att tillsammans med andra medlemmar gå på bio, teater, besöka någon intressant plats eller museum eller bara fika någonstans är oerhört vederkvickande och de två delarna tillsammans gör det mycket enklare att uppnå stabil nykterhet.

När jag varit på behandlingshem besökte jag ett Länksällskap, mest av nyfikenhet för jag visste ju ingenting om hur ett sådant är, vilken typ av människor som är medlemmar o.s.v. Efter några besök blev jag erbjuden att bli provmedlem i 3 månader så att jag kunde skapa mig en mer relevant uppfattning om dem. Under den tiden märkte jag att medlemmarna verkligen hjälpte varandra att upprätthålla sin nykterhet, helt utan pekpinnar och rabiata uttalanden om att spriten är farlig eller hur underbart det var att var att vara nykter – endast saklig information och trivsamt umgänge. Det ställs inga krav förutom att man måste vara nykter när man är på Sällskapet, om någon tar ett återfall blir denne absolut inte utesluten och är naturligtvis välkommen tillbaka för att få det stöd och den hjälp som han eller hon onekligen behöver. Inom Länkrörelsen ser man alkoholism som en sjukdom och därmed är uteslutning p.g.a. återfall absolut ingen hjälp, snarare tvärtom. Tänk er själva att en person som brutit benet kommer till sjukhus och blir omhändertagen men några månader senare bryter benet igen och sjukhuset då säger att den här personen har brutit benet tidigare så vi tar inte emot honom, han får ta sig hem och gipsa benet på egen hand. Nej, något sådant skulle naturligtvis inte hända, är någon sjuk eller skadad behöver denne hjälp. Inom Länkarna hjälper man varandra att ta hand om de sår som ett drogberoende orsakar och att ge dess medlemmar möjlighet att leva ett bra liv.

Jag nämnde tidigare att Länkarna inte ställer några krav förutom att man ska vara nykter när man besöker ett Sällskap, vi har heller inga måsten förutom ett; du måste ha en egen stark vilja att bli nykter.

Efter provperioden som hade givit mig en hel del svar på saker som jag undrat över rådde det ingen som helst tvekan om att jag ville bli fullständig medlem. Att läsa om Länkrörelsen ger visserligen svar på en hel del men att uppleva hur ett Länksällskap är live ger en ännu tydligare bild av Länkrörelsens arbete och hur man själv uppfattar det Sällskap man besöker.

Mitt tips till dig som tycker att du dricker lite väl mycket är att besöka ett av de Länksällskap som tillhör Rikslänkarna och som finns över hela landet, vilka de är och hur man kontaktar dem hittar du på Länkarnas Riksförbunds hemsida: www.rikslankarna.se under fliken "Sällskap" i startmenyn. Man behöver absolut inte vara medlem – vem som helst är välkommen att besöka oss och själv skapa sig en uppfattning om oss. På hemsidan kan man dessutom läsa en mer adekvat beskrivning av hur Länkrörelsen startade och mycket mer.

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se