https://www.nykterbalans.se

Albert Engström

Albert en alkoholromantiker?

Albert Engström 1869 – 1940 är mest känd för valaffischen i folkomröstningen om alkohol 1922 "Kräftor kräva dessa drycker" och är därför betraktad som förespråkare för alkohol, men tittar man lite närmare på hela Engströms produktion upptäcker man att han i många teckningar och texter beskriver alkoholens farliga baksida. Ett exempel på detta är hämtat ur "Svenska folkets ABC-bok" – en bok där varje bokstav i alfabetet är beskriven med en teckning och text.

Under bokstaven T återfinns denna teckning:


Man kan ju inte veta med all säkerhet, men det är rimligt att tro att när Albert arbetade med ABC-boken fastnade han på bokstaven T, när han vaknade påföljande morgon såg han tombuteljen på bordet bredvid sina skrivdon och utbrast:

- Eureka! Nu vet jag vad jag skall skriva.

När man betraktar bilden för första gången finner man den ganska roande, men efter en stund ser man det allvarliga budskapet.

I tidningen Strix presenterade han figurerna Kolingen och Bobban - två alkoholiserade trashankar, undersåtar till kung alkohol. Vid mitt första möte med dessa herrar fann jag dem ganska roliga, men efter ett tag blev jag medveten om att deras tillvaro var allt annat än rolig, hela deras dagliga tillvaro bestod i att dricka brännvin – således ett ganska enahanda och tråkigt liv.

Albert Engström hittade ofta förebilder till sina figurer i verkligheten så det högst sannolikt att Kolingen och Bobban fanns på riktigt.

För 18 är sedan var jag själv en Kolingen, kanske inte till det yttre, men i övrigt. Försökte ändra livsstil och med Länkarnas hjälp lyckades jag bli av med mitt alkoholberoende, så nu är jag inte någon Kolingen längre.

Albert beskrev även alkoholkonsumtionens baksidor i ren textform, t.ex. följande;

Man talar i ett sällskap om det ohygieniska hos galoscher. En bland de närvarande instämmer:

"Ja det har jag också märkt. Hvar gång jag vaknar med galoscherna på mig, har jag alltid haft ondt i huvudet."

Jag har alltid hävdat att man kan skoja om allvarliga saker, det kunde verkligen Albert Engström. Han dog visserligen 1940 men budskapet om alkoholens baksidor lever vidare.

Trots att alkoholism är klassad som sjukdom hävdar vissa att dryckenskap beror på dålig karaktär. Märkligt! Alkoholism återfinns inom alla åldrar, kön, yrken och samhällsklasser och har definitivt ingenting att göra med dålig karaktär.

Peter von Rothstein

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se