https://www.nykterbalans.se

Självhjälpsprogram

Självhjälpsprogram är grundläggande levnadsregler för den som vill bli nykter - bästa sätt att använda dem är att gå med i någon nykteerhetsförening som  t.ex. Länkarna där man får hjälp och stöd från andra som själva har erfarenhet av programmen.

De flesta självhjälpsprogram liknar varandra i stort sätt så välj det som du tycker verkar bäst för din egen del.


https://www.nykterbalans.se