https://www.nykterbalans.se

Evidensbaserat

Ett nygammalt ord

Treåringar som lärt sig ett nytt ord använder det så ofta som möjligt.

Det förhåller sig tyvärr på det sättet att det inte bara är treåringar som tycker om nya ord, även vuxna har en viss kärlek till nya ord, "evidensbaserat" ett gammalt ord som numera har blivit populärt, framförallt märks det extra tydligt när man läser olika utredningar, i dem finner man ofta ordet "evidensbaserat", ett flott ord som ger intryck av att vara väldigt vetenskapligt och av stor vikt. Tidigare har ordet endast använts inom olika typer av vetenskap, men numera används det i alla möjliga officiella sammanhang. Vad betyder då "evidensbaserat"? Jo, enligt vad man kan läsa om ordet betyder det "vetenskapligt belagt". Jaha men är det verkligen vetenskapligt belagt att det betyder det? Nja, det är svårt att säga, allt som skrivs om ordet tyder på det men ingenting av informationen om ordet visar att det är vetenskapligt bevisat att "evidensbaserat" verkligen betyder "vetenskapligt bevisat". Det här blir knepigt, om det nu inte är bevisat vad ordet egentligen betyder så betyder ju det i sin tur att det man påstår är riktigt och helt sant inte alls behöver vara riktigt och sant. Okej, numera använder man ordet "evidensbaserat" i den bemärkelsen att det man uppger skall kunna bevisas men allt man uppger går inte alltid att bevisa även om det är verklighet och därmed helt korrekt. Min underskrift borde innebära att jag har skrivit det här men det är egentligen inte evidensbaserat för jag har kanske bara författat det, någon annan har skrivit ner det eller att jag har skrivit ner det men någon annan har författat det eller att jag har plankat det från en tidningsartikel och bara skrivit dit mitt namn. Politiker använder gärna ord som låter väldigt viktiga och konkreta men som i verkligheten egentligen har en ganska otydlig betydelse, det skulle inte förvåna mig alls om det är en politiker som förespråkat användningen "evidensbaserat" i visa sammanhang för det ordet är ganska luddigt och kan tolkas på olika sätt.

Ser man krasst på ordet "evidensbaserat" så har det inte den betydelse som man tror. Det finns en uppsjö av ord som man tror har en viss betydelse som t.ex. "kvalitetsprodukt" – Visst, man tror naturligtvis att produkten är jättebra men "kvalitet" finns i både bra och dåliga varianter. Det kan också framgå att produkten är testad i enlighet med konsumentverkets riktlinjer och då är det ju solklart att den är otroligt bra, men det framgår faktiskt inte huruvida testet visade om produkten var bra eller dålig bara att den testats. "Kvalitet" uppfattas oftast med något som är bra, men så är det inte alltid.

Att något är "evidensbaserat" betyder inte alltid att det stämmer överens med verkligheten – låt säga att du ska uppge hur många släktingar du har så kan du bara bevisa att de är 27 stycken men du har en moster i Södertälje som håller stenhårt på anonymiteten så henne kan du inte uppge, dessutom har hon 4 vuxna döttrar som allihopa är gifta och var och en av dem har flera barn, på pappret är ni således en liten släkt men i realiteten är ni avsevärt fler. Att du har en moster i Södertälje som vill vara anonym är verklighet men du kan inte bevisa det. Att lägga fram något som i enlighet med "evidensbaserat" borde utgöra bevis betyder således inte alltid att det är korrekt.

Det ligger en korv på tallriken så jag äter upp den, men jag kan inte bevisa att den låg där för jag har ätit upp den.

Bevisa att verkligheten verkligen finns!

- Nej det behövs inte för jag möter den varje dag.

För mig är bilden av verkligheten av större betydelse än ord, uttrycket "en bild säger mer än 1000 ord" är nog väldigt sant.

Visst, språk och därmed ord förändras hela tiden men jag anser att en hel del ord skall användas i dess ursprungliga betydelse – i det fallet är jag oomkullrunkelig.

Du kanske tycker att jag är en mossig gnällgubbe som inte vill acceptera nymodigheter. Bevisa det!

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

Fotnot. Oomkullrunkelig betyder orubblig, stadigvarande, obestridlig.

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se