https://www.nykterbalans.se

Se saken som den är

Se saken som den är

Den Amerikanske journalisten Ambrose Bierce (1842 - 1914) skrev "Cyniker; en slyngel med fel på ögonen som ser världen som den är och inte som den borde vara". Det stämmer ganska bra med min egen uppfattning och det faktum att jag är synskadad.

Albert Einstein (1879 - 1965) skrev "Se till saker som de är, inte som du tycker att de borde vara". Det håller jag med om.

Alkohol är en drog som är accepterad och laglig i många länder men den borde inte vara det anser jag, alkohol är ofta orsaken till mänskliga tragedier, våld i hemmet, sjukdom, kriminalitet o.s.v. och det medför i sin tur enormt stora kostnader för samhället. Nåväl, så ser ju tyvärr världen ut, att förändra den på kort tid kan nog inte göras men att minimera allt det negativa som alkohol orsakar kan vi med all säkerhet göra – mer information och fakta om alkohol är viktigt men allra viktigast är nog att få våra ungdomar att avstå alkohol helt och hållet, att få dem att inse att det inte alls är ofarligt att bara pröva den eftersom t.o.m. ett litet prov kan leda till beroende. Alkohol borde väl förbjudas? Visst, men alkohol har varit mer eller mindre laglig ända sedan handeln med den började på 1600-talet, den moderna alkoholpolitiken tog sin början med en regelrätt "brännvinsreform" som antogs år 1855 och vars syfte var statlig kontroll och därmed möjlighet att beskatta handeln. Man hade inte en tanke på att det i framtiden skulle komma att kosta samhället en hel del, närmare bestämt 103 miljarder Kr år 2017 och rör inte bara dem som dricker utan även anhöriga och andra medberoende som får försämrad livskvalitet. I dagens läge är ett förbud knappast möjligt, dessutom tror jag inte på förbud och restriktioner eftersom de, oavsett vad de gäller, oftast bara leder till andra, nya problem. Eftersom förbud innebär problem borde väl förbud förbjudas? Nej, att förbjuda förbud är omöjligt, det blir ett slags "moment 22".

"Att se världen som den är, inte hur den borde vara" passar alldeles utmärkt vad gäller detta och vi bör agera därefter.

Att informera om alkoholens negativa sidor är naturligtvis mycket viktigt men att berätta om det positiva med att avstå den är minst lika viktigt eller t.om. viktigare – människan är trots allt mer lyhörd för sådant som är positivt. Glädjande nog ser man i olika undersökningar att alkoholkonsumtionen bland ungdomar har minskat och att allt fler föredrar att helt avstå. För att få den trenden att fortsätta är det av stor vikt att våra nykterhetsorganisationer inte nöjt lutar sig tillbaka utan fortsätter sitt viktiga arbete.

Min pappa var språkvårdare och förmanade mig när jag var i skolåldern att aldrig i skrift börja en mening med orden "och" eller "jag" men det bryr jag mig inte om.

Och nu raskt över till lite politikerförakt:

Flera länder har infört totalförbud för försäljning och servering av alkohol, de Svenska myndigheterna har tydligen fått för sig att Convid 19-pandemin är tidsbunden och har därför infört förbud för restauranger att servera alkohol mellan 20.00 och 11.00. Myndigheter och dess politiker har länge känt till farorna med alkohol men har trots det inte agerat alls förrän man uppmärksammat att alkoholförtäring ökar risken för att drabbas av den nu pågående pandemin.

Jag bara undrar, ska det verkligen behövas ett världshot som pandemi för att få de som styr vår värld att vakna?

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se