https://www.nykterbalans.se

Vad får det lov att vara


I baren:

  • Vad får det lov att vara?
  • Ja det får lov att vara.

Tidigare ansågs det vara konstigt och lite udda om någon tackade nej till alkohol – så är det inte längre. I dagens läge är det helt naturligt att tacka nej till alkohol.

I butiken:

  • Tar Ni kort här?
  • Javisst, jag ska bara hämta en kamera.

För 35 år sedan var det vanligt att man enbart använde kontanter som betalningsmedel och man var i princip tvungen att fråga om de tog kreditkort men så är det inte längre för i dagens läge är det helt naturligt att betala med kort, i dagens läge det är också det helt naturligt att tacka nej till alkohol, allt fler, framför allt ungdomar har insett hur farlig alkohol faktiskt är och väljer att säga nej, inte ens prova.

Tycka vad man vill om kort istället för kontanter men en sak är säker – tiderna förändras.

På 1940-talet ansåg man att alkoholberoende enbart var orsakat av bristande karaktär och dålig moral så därför fanns inga renodlade avgiftningskliniker i Sverige, i dagens läge vet man att alkoholberoende är en sjukdom, visserligen en sjukdom som det inte går att bota men efter avgiftning och efterbehandling kan man leva ett bra liv under förutsättning att man helt och hållet avstår alkohol. Tiderna förändras, numera finns avgiftningskliniker i de flesta län i Sverige.

När man genomgått avgiftning känns det som att allt är frid och fröjd, men för att den känslan ska bestå och medföra att man bibehåller sin nykterhet är det viktigt att fortsätta med någon form av efterbehandling.

  • Vaddå efterbehandling? Nu efter avgiftningen mår jag ju jättebra och kan säkert börja dricka alkohol likadant som alla andra.

Som nynykter är det vanligt att man känner sig övertygad om att man kan dricka i s.k. normal utsträckning, d.v.s. vid vissa tillfällen men bara lite. Visst, men har man en gång varit beroende är det väldigt lätt att man blir det igen. Om man ändå tar risken att prova så går det oftast ganska bra, så bra att man tror att man är helt utom fara. Visst, det går bra en tid men snart är man utan att man märker det uppe i samma konsumtion som tidigare, även om man varit nykter under lång tid, kanske flera år, så löper man stor risk att bli beroende igen. En bra form av efterbehandling är att gå med i en nykterhetsförening för där träffar man andra som valt att föra ett nyktert liv och gör saker tillsammans under nyktra förhållanden.

För hundra år sedan var nykterhetsrörelserna de folkrörelser som informerade om alkoholens skadliga inverkan på kroppen, socialt liv, familj, arbete, ekonomi o.s.v. I boken och filmen "Hundraåringen som försvann" försvann filmens hundraåring men nykterhetsrörelserna är fortfarande kvar eftersom deras viktiga arbete med att hjälpa beroende att få stabil nykterhet vilket även hjälper deras familj, anhöriga och deras övriga omgivning.

På kafferasten:

  • Är det din eller min kopp?
  • Ja.
  • Vaddå ja?
  • Ja det är ju din eller min kopp.

Kafferasten som alltid varit ett positivt och trevligt avbrott i tillvaron blev helt plötsligt ett problem. Det går inte att avgöra vilken kopp som tillhör vem, det är likadant när det gäller alkohol, man dricker och har det trevligt men det går inte att avgöra om man kommer att bli beroende av alkohol eller ej. Att dricka på en fest kan alltså upplevas som något positivt och behagligt men leder ofta till problem.

Gemene man tror att alkohol är ofarlig eftersom den förekommer i alla möjliga sammanhang och dessutom helt laglig. Trots att all vetenskaplig, medicinsk och psykologisk forskning visar att alkohol är en mycket farlig drog så finns det mer än 300 000 kända alkoholister i Sverige men mörkertalet är stort så det egentliga antalet är nog avsevärt högre för utöver dessa ligger många människor i riskzonen för att bli beroende.

Enligt Alkoholindex år 2017 var 1935 skador orsakade av alkohol vilket motsvarar 23 dödsfall per 100 000 personer som är äldre än 15 år.

Enligt Drogsmart var det 1463 män och 473 kvinnor som av alkoholrelaterade orsaker dog 2017.

Systembolagets siffror visar att ca. 2000 dödsfall per år är alkoholrelaterade, men då inkluderas endast fall som nämns i dödsorsaksintyget. En beräkning för år 2000 visade att totalt 4500 dödsfall i Sverige hade ett konstaterat orsakssamband med alkoholkonsumtion.

CAN (centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning), deras undersökning år 2016 visar att 1475 män och 446 kvinnor avled av alkoholrelaterade orsaker, det motsvarar 30,6 män och 8,8 kvinnor per 100 000 invånare.

WHO:s lista över vad som dödar flest människor i världen visar att alkohol ligger på 5:e plats och att det kräver ungefär 1.8 miljoner liv per år.

Oavsett vilken undersökning man tar del av visar de ungefär samma skrämmande siffror. Att alkohol ligger på 5:e plats vad gäller dödlighet i världen säger det mesta!

Nykterhetsrörelsens viktiga arbete resulterar i att allt fler säger nej till alkohol.

Sällskapen Länkarna är en av de organisationer som hjälper människor med beroende, de har Sällskap i hela landet – de hittar du på Rikslänkarnas hemsida: www.rikslankarna.se

Ta farväl av ditt stökiga liv som beroende - gå med i ett Länksällskap och se fram till ett nyktert och bra liv.

Alkohol ger så många negativa effekter så det får lov att vara!

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

https://www.nykterbalans.se