https://www.nykterbalans.se

I skuggan av en metrev

  • Alkis?
  • Nä, inte jag inte, jag dricker ju bara ibland!

Jag trodde att jag hade full kontroll över min alkoholkonsumtion. Full?! - nu var jag rolig utan att veta om det, precis på samma sätt som att jag inte alls viste hur mitt drickande egentligen såg ut. Att inte ha koll på sitt drickande är ju inte särskilt roligt och det är ganska vanligt att tycka att man inte har någon anledning och att man över huvud taget inte behöver fundera över det eftersom man inte har märkt om det egna alkoholintaget har påverkat sitt liv negativt.

Läkarvetenskapen har kommit fram till att alkoholism är en sjukdom och WHO - världshälsoorganisationen har klassat alkoholism som sjukdom, men trots det förknippas den ofta med dålig karaktär och att den är självförvållad. En del sjukdomar är smittsamma och vissa av dem kan man endast drabbas av på ett sätt som kan anses skämmigt, alkoholism är inte smittsamt och är absolut inte på något sätt självförvållat och därmed inget att skämmas för. Alkoholism ligger latent så vem som helst kan bli drabbad, det tar oftast ganska lång tid innan den som drabbats märker av sjukdomen så det enda sättet att undvika den är att aldrig något som innehåller alkohol, inte ens prova för alkohol är mycket lömsk - om man provar alkohol kanske man från början enbart får positiva upplevelser för de negativa konsekvenserna ligger dolda i skuggan. Det som från början kändes positivt övergår småningom till problem med relationer, arbete, ekonomi o.s.v., alla dessa negativa konsekvenser låg tidigare helt dolda i en total skugga men den skuggan har blivit skuggan av en metrev – m.a.o. helt uppenbar.

Att på förhand veta om man löper risk att bli alkoholsjuk är nog ungefär lika svårt som att dränka en fisk.


https://www.nykterbalans.se