https://www.nykterbalans.se

12-stegsprogrammet

12-stegsprogrammet

AA Tolv Steg för tillfrisknande

I AA:s huvudbok Anonyma Alkoholister, eller Stora Boken, som utkom första gången 1939 presenteras de Tolv stegen för tillfrisknande. I bokens kapitel förklaras stegen vad de innebär och varför vi behöver arbeta oss igenom dem för att uppnå ett fungerande nyktert liv.

 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga.
 2. Kom till tro att en Kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa.
 3. Beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg, sådan vi uppfattade Honom.
 4. Gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.
 5. Erkände inför Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.
 6. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.
 7. Bad Honom ödmjukt att avlägsna våra brister.
 8. Gjorde upp en lista över alla personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla.
 9. Gottgjorde så långt möjligt dessa människor personligen, utom då det skulle kunna skada dem eller andra.
 10. Fortsatte att göra personlig inventering och erkände genast när vi hade fel.
 11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom, varvid vi endast bad att få kunskap om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
 12. När vi, som resultatet av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
https://www.nykterbalans.se