https://www.nykterbalans.se

Historik

Det började med en tanke 2020 - att all min erfarenhet av vägen till nykterhet skulle delas med så många andra som möjligt på ett enkelt sätt. Jag heter Carl Rodesteen och är nykter alkoholist, jag gjorde flera försök att bli nykter och lyckades slutligen med god hjälp av en socialsekreterare och Länkrörelsen, Länkarnas motto är: "Som du själv blivit hjälpt ska du hjälpa andra" så därför har jag tillsammans med en god vän som också är nykter alkoholist skapat den här hemsidan som publicerades första gången 2022. Förhoppningsvis kan den underlätta för den som vill bli nykter och balanserad och därigenom få ett bra och meningsfullt liv. Tipsen bygger på mina egna och andras erfarenheter och metoder för att bli nykter och bibehålla den.


https://www.nykterbalans.se