https://www.nykterbalans.se

Öppna ditt fönster

Öppna ditt fönster

Öppna ditt fönster, släpp in lite sol

Under beredskapstiden (1939 – 1945) producerades en stor mängd sånger och filmer med budskapet att se positivt och ljust på framtiden trots att 2:a världskriget rasade, bl.a. sången

" Öppna ditt fönster, släpp in lite sol" som gjordes 1944 av Sune Waldimir som komponerade musiken och Börje Larsson som skrev texten. Att se positivt på allt är onekligen bra även om man tycker att det ser mörkt ut och att omständigheterna signalerar motsatsen till bra. Om man är beroende av t.ex. alkohol och vill bli nykter är positivt tänkande en mycket viktig ingrediens i arbetet med att uppnå nykterhet.

Att försöka bli nykter på egen hand brukar oftast misslyckas och kan t.o.m. vara farligt – när kroppen och knoppen vant sig vid alkohol eller någon annan typ av kemisk drog kan ett tvärt upphörande resultera i allvarliga medicinska följder, i vissa fall med dödlig utgång så att söka hjälp med tillnyktringen är att rekommendera. För att få den hjälpen kontaktar man Vårdguiden 1177 eller direkt till Beroendecentrum i din kommun. Med professionell hjälp tar alkoholavgifting ca. 4 - 7 dagar.

När din önskan att bli nykter har blivit verklighet är det mycket viktigt att bevara den, det är inte särskilt betungande och kräver egentligen bara att man är uppmärksam – att notera alla (oftast små) signaler som kan äventyra nykterheten.

Andra textraden i "öppna ditt fönster" lyder "glöm den snö som föll i fjol" - att glömma/förtränga sådant man tycker är dåligt är en bra uppmaning i de flesta fall, dock inte när det gäller att uppnå bestående nykterhet. Allt elände som beroendet orsakat ska du inte glömma utan istället gömma. När man varit nykter en längre tid, månader, några år eller ännu längre tid kan man helt plötsligt tänka: "Nu har jag varit nykter så länge så det är nog ingen fara om jag tar en öl med kompisarna eller lite vin till maten" - det är en av en av de många olika signaler som kan äventyra din nykterhet. När sådana tankar (signaler) dyker upp tar man fram minnet av allt dåligt och ställer sig frågan om det verkligen är vettigt att ta risken att bli beroende igen. Om man tidigare varit beroende är det tyvärr oerhört lätt att bli det igen så därför är det mycket viktigt att inte glömma bort allt negativt som det tidigare beroendet orsakat så glöm det inte, göm det istället – se ljust på framtiden och ta bara fram de dåliga minnena när de behövs för att upprätthålla din nykterhet!

Öppna ditt fönster, släpp in lite sol - när man bestämt sig för att bli nykter har man öppnat fönstret och när man uppnått stabil nykterhet har man släppt in solen

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se