https://www.nykterbalans.se

Denna förbaskade reklam

Ofta hör man att det är för mycket reklam i TV och naturligtvis kan man få den känslan.

Tittar man lite närmare på det så framkommer det att utbudet av reklam i TV är begränsat till 10% per timme, det är således dessa 6 minuter av reklam som gör att du kan se filmer, nyheter, väder, reportage o.s.v. till en någorlunda acceptabel kostnad. Utan reklam skulle de flesta inte ha råd med TV. De flesta tittar på TV trots reklamutbudet och det är bara att bita i det sura äpplet och inse att det är reklamen som finansierar ditt TV- tittande, dessutom ger det anledning till att få gnälla lite och det känns ju skönt.

Vår tidning "Vi Länkar" är visserligen inte reklamfinansierad men ges ut tack vare de annonser som till stor del gör det möjligt att ge ut tidningen Det är således annonsörerna som betalar för att vi når ut med vår verksamhet och viktiga budskap till en bredare publik.

Tidningen distribueras till alla Länksällskap i landet som i sin tur ser till att den kommer till olika instanser i sin kommun, som t.ex. beroendemottagningar, tillnyktringsenheter, behandlingshem o.s.v. För att åstadkomma ytterligare spridning av tidningen kan medlemmar i ett Sällskap "glömma kvar" ett exemplar på bussen, i väntrummet hos tandläkaren och andra ställen som man ändå besöker.

Din erfarenhet av ett liv i missbruk och din väg till ett nyktert och bra liv kan hjälpa många om du berättar om det. Skriv några rader om hur du har haft det och hur du lyckats bli nykter till tidningen "Vi Länkar": vilankar.slrf@gmail.comså att så många som möjligt läser det och därigenom får ett nytt verktyg att använda för att uppnå sin önskan om ett nyktert liv. Behandlingshem, nykterhetsföreningar, terapi, självhjälpsprogram etc. ger den hjälpsökande många bra verktyg att använda men ditt inlägg ger dem ytterligare ett verktyg som kan utgöra grädden på moset. Tidningen Vi Länkar kommer ut 8 gånger per år och sprids över hela landet så ditt inlägg kommer att kunna läsas av många som söker hjälp och gärna vill få tips om hur andra har gjort för att komma ifrån sitt missbruk.

  • Det är klart att jag vill hjälpa till om jag kan, men jag är inte så bra på att skriva.

Det behöver du inte oroa dig för eller utgöra något hinder, tidningens redaktion rättar till eventuella stavfel etc. men själva innehållet i det du skriver ändras inte över huvud taget. Det du skickar in behöver absolut inte vara maskinskrivet, det går lika bra med handskrift, bara det är läsligt. Om du tycker att din handstil är bedrövlig och förmodligen oläslig för andra än dig själv kan du med all sannolikhet låna en dator på Sällskapet, biblioteket eller någon kompis. Dela med dig av dina erfarenheter!

  • Äsch, mina erfarenheter är väl likadana som alla andras.

Ja, man skulle kunna tro det, men en enda liten detalj i din berättelse kan vara just den som hjälper någon annan att bli fri från sitt beroende. Just din väg från beroende till ett bra liv kan innebära att någon annan också får rätsida på sitt liv. Skriv och skicka in!

Om du hör talas om eller hittar något på nätet som kan tänkas hjälpa beroende att bli nyktra så skriv och tipsa om det – alla tips är välkomna!

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

https://www.nykterbalans.se