https://www.nykterbalans.se

Egoism

Är egoism egoistiskt?

Inte alltid! Aktiva alkoholister är bland de största egoister som finns, det stämmer absolut men jag hade hört att det finns flera former av egoism – märkligt tyckte jag, för mig är en egoist en person som bara tänker på sig själv. Olika varianter? Måste titta närmare på det!

Egoism är enligt vetenskapen ett samlingsbegrepp som innebär att den finns i flera varianter – dåliga och, även om man inte kan tro det, faktiskt goda också. Att ost finns i många varianter, hårda, mjuka, lagrade, färska o.s.v. att bakterier t.ex. finns i många varianter – goda och dåliga, det är inte svårt att förstå, men att dela upp egoism i olika typer begriper jag inte. Jag varken kan eller vill förringa vetenskapen men jag förbehåller mig rätten att ifrågasätta den.

Den allmänna definitionen, för mig och förmodligen många andra är egoism något som enbart gagnar individen själv.

När jag gick in för att komma tillrätta med mitt beroende använde jag programmet "Länkarnas 7 punkter" som grund, i punkt 3 behandlade man just egoism: "Alkoholisten är bland de största egoister som finns. Det låter kanske hårt, men om Du tänker efter skall Du säkert finna att detta är sanning och Du måste ändra på denna Din egoistiska inställning. Tänk inte bara på Dig själv utan tänk mycket mer på andra. Ställ inte högre krav på dina medmänniskor än vad du ställer på Dig själv." – jag kände igen mig.

Fortsatte att arbeta efter de 7 punkterna och kom småningom tillrätta med min tveksamma tillvaro. Utan att egentligen veta om det använder jag fortfarande stora delar av programmet för att upprätthålla min nykterhet.

Hoppsan! Nu kom jag in på ett sidospår, det var ju egoism jag ville tala om, men det gör inget – punkt 3 i 7-punktsprogrammet handlar ju om egoism.

Enligt vetenskapen var jag som aktiv alkoholist tydligen "rationell egoist" (gagnar endast en person och kan skada andra), som nykter alkoholist är jag "etisk egoist", den vetenskapliga definitionen är: "som är ståndpunkten att man ska göra det som är i ens egenintresse, som kan vara skadligt för andra, nyttigt för andra eller neutralt för andra" – påminner lite grann om politiska uttalanden, kan tolkas hur man vill.

Enligt min egen uppfattning var jag som aktiv alkoholist en person som gjorde allt för att tillfredsställa sin alkoholkonsumtion, d.v.s. göra något som bara gagnar individen (bortsett från Systembolaget) – bara egenintresse, inget annat, det är vad jag förknippar med egoism.

Om jag skriver det här för att det gagnar mig, bara mig, så är det enligt vetenskapen "rationell egoism". Men eftersom jag delar med mig av information till andra så är det enligt vetenskapen "etisk egoism".

Oavsett vilket är både jag och förmodligen många andra glada över att jag kommit tillrätta med min egoism. Jag har skrivit många "jag" här, det skulle tyda på att jag är självcentrerad eller egocentrisk. Vad är skillnaden? Är det så? Måste nog ta reda på det.

Nej, nu skall jag dricka kaffe och ta en ostsmörgås, det blir inga problem för jag har bara 1 typ av ost i kylskåpet.

En del av det jag skrivit har jag hittat i olika uppslagsverk och mitt kylskåp.

Peter von Rothstein

Solnalänkarna

Nykter och balanserad 

https://www.nykterbalans.se